diensten

Stralen

Wij stralen het te bewerken metalen oppervlakte door middel van gritstralen. Het vakmanschap van de straler bepaalt in hoge mate de kwaliteit. De straler oefent invloed uit op straalafstand, straaldruk en de gelijkmatigheid van de straalbeweging.

Het stralen wordt uitgevoerd in een afgesloten en goed afgezogen ruimte, waarbij de straler beschermende kleding, geluidsbescherming en een helm draagt. We gebruiken hoofdzakelijk gietijzer grit in verschillende diktes als straalmiddel. In overleg met de klant kan er desgewenst gekozen worden voor een ander straalmiddel van onze leverancier Kuhmichel. Om een optimale hechting te verkrijgen met de eindafwerking, wordt het materiaal gestraald tot een zuiverheidsgraad norm SA 2½.

Stralen en stralers (1)